تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مهدی ذوالفقاری(1386) در مقاله ای تحت عنوان ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ ایران و آمریکا(تهدیدها و فرصتهای فراروی جمهوری اسلامی) ضمن مطالعه ژئوپلیتیک خلیج فارس اظهار می نماید: جایگاه حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحران‌ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش‌های سیاسی با همسایگان استراتژیک باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می گردد. از بزرگ‌ترین تهدیدات فرامنطقه‌ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتژیک وارد شده می باشد، ایالات متحده آمریکا می باشد. آمریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد روابط با دول همسایه ایران در شمال،‌ جنوب، شرق و غرب در صدد ایجاد فضایی رعب انگیز و تنش‌زا در ارتباط ایران با کشورهاست. مخالفت ایران با طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا در منطقه، به رسمیت نشناختن اسرائیل و احساس خطر آن دولت از ناحیه ایران، تأکید بر استقلال و پی‌گیری عزت مدارانه پرونده‌ هسته‌ای منجر به احساس خطر از این ناحیه برای آمریکا و متحدانش شده می باشد. به همین دلیل و بنابر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت‌ها سر لوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده می باشد، باعث مقابله شدید آمریکا با این کشور در فضای بین‌المللی شده می باشد .استراتژی آمریکا در منطقه خاورمیانه در قبال ایران مبتنی بر محدود ساختن و منزوی کردن و به گونه کلی حذف ایران از معادلات منطقه می باشد و برای رسیدن به این مهم و نیز تسلط بر منابع اقتصادی و جایگاه استراتژیکی منطقه از تمامی ابزار دیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده بهره گیری می کند.

فؤاد ایزدی (1391) در مقاله خود با عنوان «شبکه مطالعه مسائل ایران در امریکا و سیاست های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی» کوشش می کند تا با نگاهی جدید مسائل ایران در امریکا را مورد مطالعه قرار داده و دیدگاه های شبکه مطالعه مسائل ایران و آمریکا را در مورد سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مطالعه نماید. با مراجعه به بعضی از پایگاه های داده در مجموع، ۱۸۲ شخصیت به عنوان اعضای شبکه مطالعه مسائل ایران شناسایی شدند. از آنجا که در بعضی سازمان ها بیش از یک نفر از این شخصیت ها حضور داشتند، در مجموع ۱۰۴ سازمان که دست کم یکی از اعضای آنها در شبکه مطالعه مسائل ایران حضور دارد، شناسایی شدند. با آغاز تحلیل داده ها و نیز بر پایه سیاست های توصیه شده، پیش فرض های آنها درمورد ماهیت روابط جمهوری اسلامی ایران و امریکا و برداشت آنها از واقعیت های سیاسی در ایران، چهار الگوی مختلف نمایان گردید. براساس نتایج نهایی به طورکلی مجموعه سیاست های توصیه شده اعضای شبکه مطالعه مسائل ایران را می توان به چهار دسته تقسیم نمود: «تعامل راهبردی»، «تنبیه گری بدون تعامل»، «تعامل ستیزه جویانه» و بالاخره «دگرگونی بنیادین» عیان شدن چنین الگویی را می توان حاکی از وجود چهار گروه یا حلقه سیاست ساز در شبکه مطالعه مسائل ایران دانست که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و معرفی می گردد.

کیهان برزگر و مهدی قاسمی (1392) در مقاله ای باعنوان«استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران» می کوشد تا کوشش اسرائیل را در جلب توجه آمریکا جهت مقابله با ایران مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان این مقاله عقیده دارند:با افزایش تأثیر و قدرت منطقه ای ایران، به ویژه پس از مطرح شدن پرونده هسته ای آن در مجامع بین المللی در سال 2003، رژیم اسرائیل با طرح مسئله «تهدید وجودی»، ایران را به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود معرفی کرده می باشد. و در ادامه مقاله کوشش دارند ریشه های اتخاذ این استراتژی را مطالعه نموده و پیامدهایاین استراتژی را برای امنیت ملی ایران مشخص نمایند. بحث اصلی نویسندگان این می باشد که بزرگ نمایی تهدید برنامه هسته ای ایران و ارتباط دادن آن به مسئله تهدید وجودی، بیشتر سیاستی برای کنترل و مهار ایران و ایجاد بازدارندگی پیش روی افزایش تأثیر و قدرت منطقه ای آن می باشد که خود باعث تنزل جایگاه و تأثیر رژیم اسرائیل در خاورمیانه می گردد. نویسندگان برای آزمون این فرضیه از ترکیبی از نظریه های سازه انگاری و نئورئالیستی بهره گیری می کنند. سازه انگاری مباحث ارزشی و هویتی را منشا عملکرد دولت ها در روابط خود با دیگران می داند، اما رویکردهای امنیتی نظریه نئورئالیسم شامل رئالیسم تهاجمی و رئالیسم تدافعی، به ترتیب افزایش قدرت نسبی و امنیت نسبی را ملاک اقدام دولت می دانند. نتیجه پژوهش این می باشد که این سیاست علاوه بر کمک به بعضی از اهداف داخلی در اسرائیل و توجیه کمک های امریکا، برنامه ای می باشد برای مهار و بازدارندگی ایران که باعث شکست انحصار هسته ای و تنزل جایگاه اسرائیل در خاورمیانه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه