عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نتیجه گیری :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از آزمون متغییر های فرضیه اول این پایان نامه مشخص گردید شهر میبد در زمینه محیط طبیعی با در نظر داشتن برخورداری از خاکهای رسوبی ،شور، آهکی، شنی ،پوشش گیاهی کم  که بعنوان فاکتور جغرافیایی غالب منطقه را تشکیل می دهند دارای یکسری محدودیت می باشند که هر کدام از این عوامل در جذب گردشگر تاثیر گذار میباشندحال با برنامه ریزی در مورد برطرف کردن این آسیبها بایستی تمامی متغییر های محیط طبیعی بطور کامل کارشناسی و مورد مطالعه قرار گیرد ودر جهت بهره برداری در بخش گردشگری محیا گردد.

پس از آزمون متغییر های فرضیه دوم این پایان نامه مشخص شدباتحولات اجتماعی شهر میبد در ادوار گذشته وتا بحال وموقعیت استراتژیک و ویژه ای درمرکز کشور و توسعه صنعتی و زیر ساختی شهر میبد قبل و بعد از انقلاب میزبان مهاجرانی که از شهرها واستانهای همجوار که بیشتر آنها گارگران جویای کار بوده اند که امروزه جزء شهروندان بحساب می آیند که فاقد فرهنگ شهر نشینی میباشند ونحوه برخورد گذشته خود را حفظ نموده و باشرایط جامعه امروزی وفق نداده اند و جامعه شرایط ایده آل برای پذیرایی جامعه گردشگران را دارا نمی باشد و برای رسیدن به آن میبایست یکسری کار کارشناسی دقیق که به شرایط اجتماعی جامعه میزبان مطابقت داشته باشد صورت پذیردتا این طریقه بهبود یابد .

پس از آزمون متغییر های فرضیه سوم این پایان نامه مشخص شدشهر میبد بعلت عوامل مذهبی اقتصادی و سیاستهای خاص دولت دست در دست هم داده اند تا این منطقه بعنوان یکی از شهر های دارای جمعیت با سواد بیشتری نسبت به شهر های استان و کشور داشته باشد و از لحاظ فرهنگی با جامعه ای که پذیرای گردشگر بالا میباشد نزدیک می باشد و در این ارتباط نمیتوان تأثیر اصالت بالای فرهنگی ساکنین شهر را نیز صرف نظر کرد پس از آزمون متغییر های فرضیه چهارم این پایان نامه مشخص شددر شهر میبد میباشد و میبایست شهر میبد هیچ گونه سیاستهایی در جهت توسعه گردشگری اعمال نمی گردد ودر این زمینه دارای محدودیت چشمگیری می باشد و میبایست شهر را را از حالت کنونی با کارکردی جدید تر و متناسب نزدیک به کارکرد توریستی برنامه ریزی و سوق داد.

 

 

پس از آزمون متغییر های فرضیه پنجم این پایان نامه مشخص گردید شهر میبدو مسیر های دسترسی به آن آسان ودر مسیر ترانزیت جنوب به شمال کشور میباشد اما بعلت نداشتن امکانات مناسب رفاهی و تاسیسات توریستی که بتواند تسهیل سفر به شهر را ارزان و مقدر سازد محروم مانده می باشد و در جهت توسعه بخش گردشگری شهر تاثیر گذار میباشد ودر این زمینه با تشویق سرمایه گذاران و برقراری امکانات مناسب رفاهی جهت گردشگران میتوان شاهد تحولات عظیمی در طریقه گردشگری شهر باشیم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-1- آیا عوامل محیط طبیعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-2- آیا عوامل زیر ساخت های فرهنگی- اجتماعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-3- آیا عوامل زیر ساخت های حمل و نقل وتاسیسات اقامتی و توریستی  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-4- آیا آموزش و تبلیغات  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه